Posted on

Beszélgetés a Tarot kártyával

A gátak tudatosítása

IV. rész

A IV. rész a Kis Arkánum Botok sorozatának értelmezése lesz. Ha ennek a sorozatnak egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, azt jelzi, hogy túlságosan elragadott a szenvedély, az indulat. az adott üggyel kapcsolatban nem gondolkodsz józanul, túlzásokba esel. 
A kapott választ mindenképpen gondold tovább, meditálj rajta!!

 
Botok Ásza: meggondolatlanság, hevesség akadályoz.
 
Botok Kettes: ez a lap azt mutatja, hogy semlegességed, egykedvűséged gátol. Légy elhivatott, odaadó!
 
Botok Hármas: ez a lap arra figyelmeztet, hogy bizakodásod csak a jövőbe irányul. Az öröm, a boldogság most van, benned él! Éld meg a jelen pillanat szépségét!
 
Botok Négyes: ez a lap a másokkal való együttlét öröméről szól. Ha akadályként jelenik meg, arra figyelmeztet, hogy vizsgáld meg az ügyben érintettekkel a kapcsolatod minőségét, önmagadat adtad-e. Hasznos lehet a befele figyelés, a benső öröm megélése, mely nem függ a társtól, társaktól, hanem belülről fénylik és melege rájuk is kiterjed.
 
Botok Ötös: versengésed, illetve (szélmalom)harcaid gátolnak.
Botok Hatos: ha adsz, szívből tedd! Kerüld a fennhéjázást- tanácsolja ez a lap.
 
Botok Hatos: A lap az elbizakodottságra figyelmeztet és a meggondolatlanságtól óv. Maradj szelíd és jószívű a diadal időszakában is: „többen buktak már bele a sikerbe, mint a kudarcba.” Emellett arra int, ne halogass.
 
Botok Hetes: aggályaid és önvédelmed tartanak vissza. Mitől véded magad? Múltad mely történése okozza a benső konfliktust?
 
Botok Nyolcas: ne várj arra, hogy majdcsak történik valami! Tegyél érte. Ne csak remélj, hanem légy aktív részese az életednek!
 
Botok Kilences: „Minden támadás a gondolataidban kezdődik el…” A támadásoktól való félelem gátol, a félelmek, melyekre nincs okod.
 
Botok Tízes: a kilátástalanság érzése gátol, terheket cipelsz. Túlzott felelősségvállalásból akadó akadályok. Lazíts!
 
Botok Apródja: itt a túlzott kockázatvállalás, elragadtatás gátol. Valamint a fellángolás: legyél kitartó!
 
Botok Lovagja: vitatkozó hangulatod, illetve türelmetlenséged akadályoz az adott ügyben.
 
Botok Királynője: harcok és magad által kreált drámák keresztezik céljaidat; illetve egy olyan nő túlzott befolyása, aki energikus, tűzrőlpattant, lelkes, bátor.
 
Botok Királya: harciasság és akaratosság gátol; illetve egy olyan férfi túlzott befolyása alatt állsz, aki szenvedélyes, vezető típusú, dinamikus.