Beszélgetés a Tarot kártyával

 

GYENGESÉGBŐL ERŐ!

A gátak tudatosítása

 

Sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy hányszor állunk mi magunk az útjába a saját kibontakozásunknak, vagy egy álmunk megélésének, célunk megvalósulásának! Hajlamosak vagyunk a külvilágot, a körülményeket hibáztatni, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk.

Hogyan lehetünk tudatosak arra, hogy mit is hozunk létre nap mint nap a világunkban? Első lépésként valóban teljes mértékben felelősséget vállalva az életünkért, tapasztalásainkért. Habár nem készakarva hozunk létre egy-egy problémát, mégis tudatosíthatjuk azokat a hiedelmeket, emlékeket, melyek okozzák jelenlegi helyzetünket! Így már sokkal könnyebb változtatni.

A Tarot kártya ebben is segít!
 
 
Kép 174
 

Mi foglalkoztat? Mire szeretnél megoldást találni? 
Miben szeretnél fejlődni, kiteljesedni?
Hangolódj rá és fogalmazd meg az alábbi kérdésbe ágyazva a problémát:

„Milyen belső akadályokat állítottam 
az ebben való kiteljesedés elé?”

 
Húzz egy lapot a Tarot kártyából!
 
 
Az I. rész a Kis Arkánum Kardok sorozatának értelmezése lesz. Ha ennek a sorozatnak egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, akkor a túlzott racionalitás irányában kell keresned az okokat.

Kardok Ásza: a kritikus elemzés, a megkeményített szív gátol a kiteljesedésben.

Kardok Kettes: kínzó kételkedésed a gát.

Kardok Hármas: egy csalódást, fájdalmat cipelsz magaddal, ez gátol.

Kardok Négyes: elzárkózásod, illetve a tehetetlenség érzése gátol a célod elérésében.

Kardok Ötös: a kudarctól való félelem, illetve belső harcod gátol.

Kardok Hatos: a változás bizonytalanságának érzése a gátja a kérdésednek.

Kardok Hetes: a megtévesztés (ez lehet tőlünk eredő, illetve minket érő) a gát.

Kardok Nyolcas: ellenőrzés és korlátozás az oka a gátjaidnak az adott témában, nem engeded meg magadnak.

Kardok Kilences: félelmeid gátolnak a kiteljesedésben.

Kardok Tízes: az erőszakos lezárás akadályoz, valami hirtelen véget ért.

Kardok Apródja: a rosszindulat, a konfliktushelyzetek akadályoznak.

Kardok Lovagja: hidegség és józanság gátol.

Kardok Királynője: a hűvös számítás, bántó irónia, illetve egy olyan nő túlzott befolyása akadályoz, aki racionális, okos, hűvös.

Kardok Királya: távolságtartás és hidegség, illetve egy olyan férfi túlzott befolyása gátolja ügyedet, aki racionális, okos, hűvös.

Javaslat: gondolkodj el a kártya válaszán, értsd meg mélységeiben, nézd meg a helyzetet ebből a szemszögből! Ne feledd: minden belőlünk indul és a cél az, hogy igazán lássunk! Az igazi látáshoz vezető út bennünk van, ezért a változást mindig magunkon kezdjük el. Sohasem az okozaton múlik a sikerünk!

 

Beszélgetés a Tarot kártyával

A gátak tudatosítása

II. rész

A II. rész a Kis Arkánum Kelyhek sorozatának értelmezése lesz. Ha ennek a sorozatnak egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, azt jelzi, hogy túlságosan elragadtak az érzelmeid, beleragadtál az érzelmeidbe. 

Kelyhek Ásza: azt a gátat mutatja, amikor az ember állandóan az örömet, boldogságot hozó nagy lehetőséget várja.
Az öröm, a fény, a boldogság benned van! A lehetőség a MOSTban van!
Ez a lap azt is jelentheti, hogy rendre elszalasztunk lehetőségeket, alkalmakat. Nem látjuk, nem élünk a lehetőségekkel.

Kelyhek Kettes: ez a lap, ha akadályt szimbolizál, akkor azt mutatja, hogy valamivel nem békéltél meg, vagy „álharmóniát” teremtettél: olyan kompromisszumot kötöttél, ami nem jó érzés számodra.

Kelyhek Hármas: ez a lap az élvezetek hajszolását jeleníti meg gátló tényezőként, illetve arra figyelmeztet, ne felejtsd el a hálát!

Kelyhek Négyes: sértődöttség, vagy depresszív hangulatok, illetve bátortalanság akadályoz.

Kelyhek Ötös: belegabalyodtál a problémáidba, csak a veszteségeket látod és hátat fordítasz annak a jónak, ami ott van, abban a helyzetben.

Kelyhek Hatos: beleragadtál a múltba! Légy jelen!

Kelyhek Hetes: nem látsz tisztán; illúziókba ringattad magad, illetve légvárakat építettél, ez gátol.

Kelyhek Nyolcas: félelem az ismeretlentől, avagy a változástól/változtatástól; nyugtalanság akadályoznak.

Kelyhek Kilences: elkényelmesedettség, illetve önelégültség akadályoz. Engedj utat a fejlődésnek!

Kelyhek Tízes: ez a lap csodálatos boldog képet mutat. Ha ezt a lapot húzod, gondolkodj el azon, megengeded-e magadnak, hiszel-e a boldog „végkifejletben” (ne feledd, már MOST ott van benned!)

Kelyhek Apródja: a gát a csábítás, illetve az elmosódott, ködös gondolatok, gesztusok, ajánlatok.

Kelyhek Lovagja: a szentimentalizmus gátol. A lap itt is egyértelműségre szólít fel.

Kelyhek Királynője: az érzelmek áradata, romantika, passzivitás; érzelmi zsarolás, illetve egy olyan nő túlzott befolyása akadályoz, aki érzelmes, intuitív, spirituális.

Kelyhek Királya: az érzelmekbe ragadás, túlzott érzelmesség, illetve egy olyan férfi nagymértékű befolyása gátolja ügyedet, aki gyengéd, romantikus, spirituális.

 

Beszélgetés a Tarot kártyával

A gátak tudatosítása

III. rész

A III. rész a Kis Arkánum Érmék sorozatának értelmezése lesz. Ha ennek a sorozatnak egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, azt jelzi, hogy túlságosan beleragadtál az anyagba, elfelejtetted a szellem uralmát az anyag felett. 
Az Érmék gátló ereje nehézkességben, vaskalaposságban is megmutatkozhat!
Gondold végig, hogy a „fizikai valóság” mögött mi a belső tartalom!
További fontos figyelmeztetése az érmék lapja által szimbolizált válsághelyzeteknek a félelem a változásoktól.

Érmék Ásza: azt a gátat mutatja, amikor elvakít valaminek a felszínes csillogása, amikor nem látjuk igazi valóját.
A lap azt is jelentheti, hogy materializmusunk az adott ügyben hátráltat.

Érmék Kettes: ez a lap, ha akadályt szimbolizál, akkor azt mutatja, hogy két dolog közt egyensúlyozol, illetve beletörődtél a hited szerint megváltoztathatatlanba.

Érmék Hármas: ez a lap arra figyelmeztet, hogy a tanulás sohasem ér véget, ne hidd, hogy már mindent tudsz, mert ez gátol a fejlődésben. Kérdésed tárgya voltaképpen egy vizsgahelyzet.

Érmék Négyes: túlzottan ragaszkodsz egy személyhez, egy elképzeléshez, ideáidhoz és ez gátol. Alkalmazd az elengedés művészetét!
A lap másik fontos üzenete a bénító félelem a változásoktól.

Érmék Ötös: túlzott mértékben hat rád egy kudarc, illetve az elhagyatottság élménye és ez akadályozza a kiteljesedést.

Érmék Hatos: ha adsz, szívből tedd! Kerüld a fennhéjázást- tanácsolja ez a lap.

Érmék Hetes: a bátortalanság gátol. A lap emellett türelemre int.

Érmék Nyolcas: a becsvágy gátol. Nézd meg, megtettél minden szükséges lépést? Megláttad a tanítást a jelen helyzetben?

Érmék Kilences: a belső gazdagságot is keresd! Van kivel megosztanod mindazt a jót, amit elértél? Győzz úgy, hogy mindenki nyerjen!

Érmék Tízes: nem mozdulsz a stabilnak vélt pontról és ez gátol. „Lépj ki a komfortzónádból!”
A lap ezenkívül a veszteségeken való rágódásra is figyelmeztet.

Érmék Apródja: nézd meg, értékes-e és valóban áldást hozó a célod? Keresd az értékteremtő lehetőségeket!

Érmék Lovagja: mennyire ragaszkodsz a múlthoz a jelen kérdésben? Légy könnyed!

Érmék Királynője: földhözragadtság, anyagiasság, kapzsiság a gát; illetve egy olyan nő túlzott befolyása akadályoz az ügyben, aki földies, két lábbal áll a földön, stabil és kitartó.

Érmék Királya: vaskalaposság, makacsság, földhözragadtság akadályoz; illetve egy olyan férfi nagymértékű befolyása gátolja ügyedet, aki földies, testi irányultságú, stabil alapokkal rendelkező és realista.

 

Beszélgetés a Tarot kártyával

A gátak tudatosítása

IV. rész

A IV. rész a Kis Arkánum Botok sorozatának értelmezése lesz. Ha ennek a sorozatnak egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, azt jelzi, hogy túlságosan elragadott a szenvedély, az indulat. az adott üggyel kapcsolatban nem gondolkodsz józanul, túlzásokba esel. 
A kapott választ mindenképpen gondold tovább, meditálj rajta!!

Botok Ásza:meggondolatlanság, hevesség akadályoz.

Botok Kettes: ez a lap azt mutatja, hogy semlegességed, egykedvűséged gátol. Légy elhivatott, odaadó!

Botok Hármas: ez a lap arra figyelmeztet, hogy bizakodásod csak a jövőbe irányul. Az öröm, a boldogság most van, benned él! Éld meg a jelen pillanat szépségét!

Botok Négyes: ez a lap a másokkal való együttlét öröméről szól. Ha akadályként jelenik meg, arra figyelmeztet, hogy vizsgáld meg az ügyben érintettekkel a kapcsolatod minőségét, önmagadat adtad-e. Hasznos lehet a befele figyelés, a benső öröm megélése, mely nem függ a társtól, társaktól, hanem belülről fénylik és melege rájuk is kiterjed.

Botok Ötös: versengésed, illetve (szélmalom)harcaid gátolnak.
Botok Hatos: ha adsz, szívből tedd! Kerüld a fennhéjázást- tanácsolja ez a lap.

Botok Hatos: A lap az elbizakodottságra figyelmeztet és a meggondolatlanságtól óv. Maradj szelíd és jószívű a diadal időszakában is: „többen buktak már bele a sikerbe, mint a kudarcba.” Emellett arra int, ne halogass.

Botok Hetes: aggályaid és önvédelmed tartanak vissza. Mitől véded magad? Múltad mely történése okozza a benső konfliktust?

Botok Nyolcas: ne várj arra, hogy majdcsak történik valami! Tegyél érte. Ne csak remélj, hanem légy aktív részese az életednek!

Botok Kilences: „Minden támadás a gondolataidban kezdődik el…” A támadásoktól való félelem gátol, a félelmek, melyekre nincs okod.

Botok Tízes: a kilátástalanság érzése gátol, terheket cipelsz. Túlzott felelősségvállalásból akadó akadályok. Lazíts!

Botok Apródja: itt a túlzott kockázatvállalás, elragadtatás gátol. Valamint a fellángolás: legyél kitartó!

Botok Lovagja: vitatkozó hangulatod, illetve türelmetlenséged akadályoz az adott ügyben.

Botok Királynője: harcok és magad által kreált drámák keresztezik céljaidat; illetve egy olyan nő túlzott befolyása, aki energikus, tűzrőlpattant, lelkes, bátor.

Botok Királya: harciasság és akaratosság gátol; illetve egy olyan férfi túlzott befolyása alatt állsz, aki szenvedélyes, vezető típusú, dinamikus.

 

Beszélgetés a Tarot kártyával

A gátak tudatosítása

V. rész

Mi foglalkoztat? Mire szeretnél megoldást találni? 
Miben szeretnél fejlődni, kiteljesedni?
Hangolódj rá és fogalmazd meg az alábbi kérdésbe ágyazva a problémát:„Milyen belső akadályokat állítottam 
az ebben való kiteljesedés elé?”

Húzz egy kártyát!

Az V. rész a Nagy Arkánum értelmezése lesz. Ha a Nagy Arkánum egy lapját húzod a gátló hatás megjelenítőjeként, akkor az azt jelzi, hogy a feltett kérdés kiemelt fontosságú, illetve mérföldkő az életedben. A Nagy Arkánum a Hős útját is jelképezi.

Bolond: naivitás, illetve fel nem vállalt felelősség akadályoz. Gondolkodj el, hogy az üggyel kapcsolatos szabadságvágy mögött mi rejtőzik?

Mágus: ha gátként jelenik meg, csalásra, csalódásra figyelmeztet. Vizsgáld meg, hol nem voltál őszinte mással, vagy önmagaddal, illetve milyen régi csalódás terhét cipeled?

Főpapnő: kételkedés, titkolózás akadályozza ügyed sikerét. Hozd összhangba lelkedet és értelmedet!

Uralkodó: merevséged, makacsságod, görcsös akarásod gátol. Tökéletességre törekszel. Legyél lazább, könnyedebb!

Uralkodónő: gátként jelezheti, hogy a túlzott érzékiség, akár hedonizmus akadályoz, túlságosan a fizikai oldaladra figyelsz. Arra is figyelmeztet, hogy figyelj oda teremtő képességeidre és figyelj a természetes ciklusokra! Tegyél a változásért, de ne siettesd a dolgokat, mindennek eljön az ideje!

Főpap: bizalmatlanságod gátol, hiányzik a hit, a belső bizonyosság; illetve a tiszta szándék hiányára is utal a lap. Utóbbi esetben tedd fel magadnak a kérdést, hogy célod, hozzáállásod, viselkedésed az Aranyszabálynak megfelelően a szeretet jegyében fogant?

Szeretők: az egyértelmű döntés hiánya gátol, illetve a szeretetlenség.

Diadalszekér: hirtelenség, türelmetlenség, illetve könnyelműség akadályoz.

Igazságosság: A felborult egyensúly akadályoz. Túlzásokba estél!

Remete: elzárkóztál valami/ valaki elől és ez akadályoz. Emellett jelezhet önzést is.

Szerencsekerék a változástól való félelmed akadályoz, illetve a beletörődés.

Erő: ha ezt a lapot húzod, hevesség, indulat, illetve kitartásod hiánya akadályoz.

Akasztott ember: megrekedtél egy szinten és ez gátol a kiteljesedésben. Válts nézőpontot, szemléld az ügyet más perspektívából!

Halál: ha akadályt szimbolizál, azt mutatja, hogy lezártál valamit, pl. egy kapcsolatot, illetve kizártál egy olyan lehetőséget, ami viszont hasznodra vált volna, illetve idő előtt feladtad! Tudatosítsd magadban, hogy végtelen lehetőség kínálkozik egy ügy megoldására, így tágítsd ki a látóköröd!

Kiegyenlítődés mértéktelenség, illetve békétlenség és/vagy türelmetlenség akadályoz. Alkalmazd az Aranyszabályt!

Ördög: függőséged gátol, valamint sötét látásmódod. Vigyél fényt, szabadságot, feltétel nélküli szeretetet az ügybe!

Torony: dühöd, tombolásod, rombolásod akadályoz.

Csillag: a halogatás akadályoz, valamint az, hogy levetted tekinteted a vezércsillagodról, célodról, vágyadról. Mit akarsz valójában és mit vagy hajlandó tenni érte?

Hold: félelmeid akadályoznak, csalódásaid emlékei, valamint a múlt folytonos visszajátszása! Maradj a MOSTban! Engedd el a félelmeidet, mert ezek legtöbbször olyan dolgok, melyeket te képzelsz el és nincsenek jelen!

Nap: ha ezt a lapot húzod, jelentheti, hogy elvakult vagy, nem látod a ragyogástól az adott ügyet, személyt teljes valójában. Jelezhet figyelmetlenséget, önzést is, valamint túlzott optimizmust.

Végítélet: gátló tényezőként mutatja, hogy szélmalomharcot vívsz, illetve olyan hithez, hiedelemhez ragaszkodsz, ami hátráltat.

Világ: ez a lap akadályként menekülést szimbolizál. Tisztázd magadban, mit jelent számodra a kiteljesedés, a helyeden lenni!

Javaslat: gondolkodj el a kártya válaszán, értsd meg mélységeiben, nézd meg a helyzetet ebből a szemszögből! Ne feledd: minden belőlünk indul és a cél az, hogy igazán lássunk! Az igazi látáshoz vezető út bennünk van, ezért a változást mindig magunkon kezdjük el. Sohasem az okozaton múlik a sikerünk!