A TAROT KÁRTYA KIS ARKÁNUM LAPJAINAK ÉRTELMEZÉSE

 

BOTOK

 

 

Botok Ásza: egy remek lehetőség, egy izgalmas kihívás és kaland vár! Ne habozz, ragadd meg!

Botok Kettes: szemlélődést, hezitálást, avagy közönyt, semlegességet mutat, illetve, hogy fél szívvel vagy benne ebben az ügyben! Bár látod a lehetőségeket, de még nem indultál el egyik úton sem.

Botok Hármas: kedvező kilátások, minden okod megvan az optimizmusra!

Botok Négyes: az öröm és hála időszakát mutatja, minden rendben van, jól érzed magad. Áldott, meghitt, illetve ünnepi hangulatot jelöl, valamint jelentheti azt is, hogy egy szeretetteljes közösség vesz körül.

Botok Ötös: versengés, erőpróba, kisebb viták! Általában nem komoly viszályt jelent, de mindenképpen valamiféle kihívás!

Botok Hatos: a lap győzelmet, sikert mutat, olyan helyzetet, melyben megérdemelten kapunk elismerést! Minden okunk megvan a pozitív látásmódra!

Botok Hetes: ez a kártya valamilyen okból védekezésre utal: bár a képen nem látszanak a támadók, mégis valamiféle harc alakult ki köztünk és mások között, vagy úgy érezzük, megtámadhatnak. Lehet szó akár nézőpontunk, elveink védelméről is!

Botok Nyolcas: „valami van a levegőben”, mutatják a szálló botok. Valami készül, valami hamarosan megtörténik, változás áll be (általában pozitív irányú), a dolgok beindulnak!

Botok Kilences: ez a lap, némiképpen a heteshez hasonlóan fenyegetettség érzést mutat. Látszik, hogy már korábban megsebeztük magunkat, ezért tartunk az újabb fájdalmas történés lehetőségétől.

Botok Tízes: terheket, túlzott felelősségvállalást, túlvállalást mutat ez a lap. Érdemes megvizsgálnunk, hogy kinek a terheit hordozzuk és vagy segítséget kérni, vagy más módon letenni azokat a terheket, melyeket már túlhaladott cipelnünk!

Botok Apródja: jelölhet személyt (általában gyermeket, kamaszt), illetve egy kedvező lehetőséget, kínálkozó alkalmat, egy új dolgot, ami felvillanyoz, vagy kalandra hív!

Botok Lovagja: jelölhet személyt (általában fiatal embert), illetve egy forró, szenvedélyes hangulatot, légkört, helyzetet is.

Botok Királynője: jelölhet személyt (általában nőt), aki szenvedélyes, motiváló, tudja mit akar, önálló és független személyiség.

Botok Királya: jelölhet személyt (általában férfit), aki tettrekész, erős akaratú, cselekvő, vezető típus.

 

A lapok negatív jelentéseit ide kattintva, a gátak tudatosítása című cikkemben olvashatod el!

 

 

KARDOK

 

 

Kardok Ásza: lehetőség a tisztázásra és ezzel a konfliktusok feloldására!

Kardok Kettes: kétségeket szimbolizál a lap, az észérvek győz a szív szava felett.

Kardok Hármas: csalódást, megbántottságot, szívfájdalmat mutat ez a lap.

Kardok Négyes: passzivitást, visszahúzódást, leállást, kényszerpihenőt jelent.

Kardok Ötös: egy csata vége, ahol tulajdonképpen nincs igazi győztes, mert nem érte meg harcolni. Egy olyan helyzetet mutat, melyben letettük a fegyvert.

Kardok Hatos: egy olyan élethelyzet, melyben elindulunk az ismeretlenbe, de mivel még nem tudjuk, mi vár ránk a jövőben, ezért bizonytalannak, talajvesztettnek érezzük magunkat.

Kardok Hetes: csalásra, hazugságra, becsapásra hívja fel a figyelmet a kártya. Nem tudjuk, melyik oldalán állunk a történetnek, de mindenképpen tartsunk önvizsgálatot, mennyire vagyunk őszinték magunkhoz és másokhoz.

Kardok Nyolcas: valamit nem engedünk meg magunknak, úgy érezzük, meg van kötve a kezünk, nem tehetjük meg, amit tulajdonképpen szeretnénk. Lehet ez egy személyiség részünk is, amelyet rejtegetünk mások elől, mert félünk, mit szólnának, ha tudomást szereznének róla.

Kardok Kilences: félelmeket, kétségbeesést, rettegést mutat ez a lap. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy nincs racionális alapjuk ezeknek a félelmeknek, inkább csak a gondolatainkban léteznek és felnagyítottuk őket.

Kardok Tízes: valaminek a hirtelen, erőteljes lezárása, megszüntetése. Talán túl korai volt, túl hirtelen és erős ez a lezárás.

Kardok Apródja: jelölhet személyt (általában gyermeket, kamaszt), illetve egy lehetőséget a tisztázásra, egy új dolgot, amit valószínűleg nem pozitívan ítélünk meg, mert kritikával, ellenségességgel párosul.

Kardok Lovagja: jelölhet személyt (általában fiatal embert), illetve egy hűvös, rideg,  kritikus hangulatot, légkört, konfliktushelyzetet is.

Kardok Királynője: jelölhet személyt (általában nőt), aki okos, élénk szellemű, kommunikatív, emellett lehet hideg, esetleg számító is.

Kardok Királya: jelölhet személyt (általában férfit), aki éles eszű, önálló, szabad szellemű, beszédes, ám lehet hűvös, józan és kritikus is.

 

A lapok negatív jelentéseit ide kattintva, a gátak tudatosítása című cikkemben olvashatod el!

A lapokhoz tartozó kulcskérdéseket, melyek segítenek a továbbgondolni az olvasottakat, itt tudod megnézni!

 

 

ÉRMÉK

 

Érmék Ásza: egy kiváló, értékteremtő, szerencsés lehetőség, melyet most érdemes megragadni!

Érmék Kettes: az egyensúly keresése, a helyes döntés (szív és ész), a rugalmasság és a könnyedség témái kerülnek előtérbe ezen a kártyán.

Érmék Hármas: a nehézségek megoldása, a megtanult ismeretek alkalmazása e lap fő témái. Tanácsa, hogy ne félj segítséget, útmutatást kérni, amikor szükségét érzed! Minden nehézségben találd meg a tanítást! Tudd, hogy minden helyzet érted, a fejlődésedért van!

Érmék Négyes: óvatosságot, rugalmasságot, anyagiasságot, illetve túlzott ragaszkodást jelez a kártya, mellyel megakasztjuk az élet áramlását.

Érmék Ötös: nélkülözést, hiányt, kilátástalanságot, védtelenséget érzünk a kártya jelezte helyzetben. Tanácsa, hogy bízzuk magunkat a Gondviselésre és vegyük észre a lehetőségeinket!

Érmék Hatos: a kártya az adni-kapni egyensúlyára mutat rá, jelezheti mindkét helyzetet az életünkben. Felszólít arra, hogy adjunk szívből és fogadjuk el örömmel, amit kapunk!

Érmék Hetes: ez a lap a türelem kártyája. Munkánk beérik, ha szorgalmasan dolgozunk rajta. Eljön a betakarítás ideje, figyeljünk tehát arra, mit vetettünk el és hogyan gondoztuk azt! Legyünk kitartóak!

Érmék Nyolcas: ez a lap egy új feladatot, egy tanulási időszakot mutat az életünkben, fejlesztéseket, melyek jó irányba haladnak!

Érmék Kilences: gazdagság, bőség, nemcsak anyagi, hanem belső értékek tekintetében is gazdagodást jelent ez a lap.

Érmék Tízes: családi értékek, összetartás, kiteljesedettség, külső-belső gazdagság: ezek ennek a lapnak a kulcs fogalmai. Minden okunk megvan a boldogságra!

Érmék Apródja: jelölhet személyt (általában gyermeket, kamaszt), illetve egy konkrét, általában az anyagi helyzetünkben bekövetkező lehetőséget, támogatást. Figyeljünk erre és ragadjuk meg a kínálkozó lehetőségeket!

Érmék Lovagja: jelölhet személyt (általában fiatal embert), illetve stabil helyzetet, biztonságot, ám makacsságot, (biztonsági okokból) egy helyben toporgást, lassúságot is.

Érmék Királynője: jelölhet személyt (általában nőt), aki érzéki örömöket, élvezeteket kedvelő, gyakorlatias, termékeny, kitartó, békés természet.

Érmék Királya: jelölhet személyt (általában férfit), aki két lábbal áll a földön, megbízható, érzéki, élvezi az életet, lehet rá számítani és építeni!

 

A lapok negatív jelentéseit ide kattintva, a gátak tudatosítása című cikkemben olvashatod el!

 

 

KELYHEK

 

Kelyhek Ásza: egy új szerelem, egy szerencsés, elsősorban érzelmi nyereséggel járó új lehetőség! Ne habozz, ragadd meg!

Kelyhek Kettes: egy konfliktus, egy vitás helyzet elrendeződött, véget ért, beköszöntött a béke, a megértés, a kölcsönös szeretet, szerelem időszaka!

Kelyhek Hármas: hála, boldogság, az eddigi eredmények megünneplése, örömteli találkozások, barátságok.

Kelyhek Négyes: rosszkedv, kellemetlen érzések, duzzogás, illetve depresszió, avagy kedvetlenség, unalom. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy nézzünk körül és vegyük észre a kínálkozó alkalmat, segítő kezet, hogy ebből az érzelmi nehézségből kilábaljunk!

Kelyhek Ötös: szomorúság, gondok, lelki fájdalom, gyász időszak. Ebben a helyzetben még nem látjuk, mennyi mindenünk van, csak a veszteségre tudunk figyelni. Itt is tanácsos észrevenni a támogatást és megengedni, hogy segítsenek nekünk.

Kelyhek Hatos: a múlt kártyája, a gyermekkori emlékek és a nosztalgikus hangulat megjelenítője. Általában hasznos ebben a helyzetben, ha a múltat hívjuk segítségül életünk alakításában. (Például egy korábbi sikerünket, hogy bizakodóvá, motiválttá váljunk, vagy egy kellemes emléket, hogy pozitív érzéseink legyenek.)

Kelyhek Hetes: ez az a kártya, ami pozitív értelemben a még nem látható dolgok vizualizálását mutatja, negatív értelemben pedig az illúziókra hívja fel a figyelmet, arra hogy nem látunk tisztán. Lehet ez például egy szerelem kezdetének „elvarázsolt” időszaka is.

Kelyhek Nyolcas: a lap azt a helyzetet szimbolizálja, amikor eldöntjük, hogy továbblépünk és mindent hátrahagyunk még azt is, ami szép volt. Talán vegyes érzelmekkel, de új utakra indulunk.

Kelyhek Kilences: elégedettséget, örömteli élvezeteket mutat a kártya, de figyelmeztet az elkényelmesedés veszélyére is!

Kelyhek Tízes: boldogságot, csodálatos időszakot, szeretetteljes családi, illetve társasági légkört jelez a kártya.

Kelyhek Apródja: jelölhet személyt (általában gyermeket, kamaszt), illetve egy konkrét, általában az érzelmeinkre pozitívan ható lehetőséget, szeretetteljes gesztust, kedves felajánlást mutat ez a lap.

Kelyhek Lovagja: jelölhet személyt (általában fiatal embert), illetve békés, kellemes, érzelmes időszakot, vidám perceket is mutat a kártya.

Kelyhek Királynője: jelölhet személyt (általában nőt), aki kedves, érzelmes, gyengéd, romantikus, álmodozó, érzékeny, befogadó, ám ha negatív a lap jelentése, akkor ködösíthet, érzelmileg manipulálhat bennünket.

Kelyhek Királya: jelölhet személyt (általában férfit), aki nem fél kimutatni az érzéseit, romantikus, fejlett az intuíciója, ám ha negatív a lap jelentése, megtéveszthet bennünket.

 

A lapok negatív jelentéseit ide kattintva, a gátak tudatosítása című cikkemben olvashatod el!

A lapokhoz tartozó Szeretet mantrákat, megerősítéseket, itt tudod megnézni!

 

medium_3528604624

 

Kapcsolódó írások:

 

Érdekességek a Tarot Kis Arkánumáról

A Nagy Arkánum értelmezése és tanácsai

Asztrológia és Tarot

Tarot üzenetek

 

Kattints IDE és húzz egy lapot a Tarot kártyából!

 
photo credit: Le.Mat via photopin cc
 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük